Prislista 2023

  • A-ritningar plan, fasad och sektion: 8 100kr
  • Ändringsomgångsomgång inkl digitalt möte: från 2 700kr
  • Situationsplan med husplacering: 2 700kr
  • Markplaneringsritning: från 2 700kr
  • Konstruktionsritningar grund standard platta på mark: 2 700kr
  • Konstruktionsritningar grund pålad platta: 5 400kr
  • Konstruktionsritning byggstomme: 5 400kr
  • Brandskyddsbeskrivning: 1 350kr
  • Fuktskyddsbesiktning: 1 350kr
  • Kontrollplan: 2 700kr